Box 3 stelsel

Vanaf 2026 wordt belasting geheven over het werkelijk rendement. Tot die tijd wordt de spaarvariant gebruikt om het box 3 inkomen te berekenen. Uitgangspunt is dat je inkomsten verdient met het vermogen door bijvoorbeeld rendement op beleggingen.