Archief

 

Het pensioengevend inkomen is gemaximeerd op een bedrag van € 100.000.                                                                         Per 1 januari 2015 zijn de fiscale mogelijkheden voor de opbouw van oudedagsvoorzieningen verder beperkt.

Ook de opbouwmogelijkheden voor partner- en wezenpensioen zijn beperkt. Om over het deel van het inkomen dat uitgaat boven een bedrag van € 100.000 toch een vorm van oudedagsvoorziening op te kunnen bouwen kunt u op vrijwillige basis een netto lijfrenteverzekering afsluiten. De premie hiervoor is niet aftrekbaar. Wel is de waarde van de netto lijfrente vrijgesteld in box 3. De uitkeringen worden te zijner tijd niet belast in box 1.

De aftrekbare premie voor een lijfrente bedraagt in 2015 maximaal 13,8% van de premiegrondslag  (dit was in 2014: 15,5%).